Dětský letní tábor s mini ZOO Mratín

Vedoucí stezky Tereza Jirsová

Indiánskou stezku jsem vytvořila ve spolupráci s Dětský letní tábor s mini zoo Mratín. Odkaz: https://www.taborminizoo.cz/

Kontakt pro rezervace:

  • Preferuji kontakt pro ověření volného termínu emailem. 
  • Termín prosím rezervovat alespoň 14 dní předem. 
  • Pro školy při počtu žáků min. 40 a max. 90 je cena 369 Kč za žáka. Možnost v dané termíny, vypsané níže, sloučit školy.
  • Minimální cena programu v počtu méně než 40 žáků je na domluvě.

Telefon: +420 731 109 774
E-mail: terezkajirsova@gmail.com


V dnešní době, kdy se zdá, že se moderní společnost často vzdaluje od přírody a tradičních hodnot, vstupuje do popředí nový přístup k vzdělávání a osobnímu rozvoji INDIÁN - stezka přežití. Tato neotřelá a inspirativní metoda vychází z kořenů indiánské kultury a spojuje hru o přežití v přírodě s terapeutickým přístupem, přinášející mladým lidem možnost objevovat sebe sama a svět kolem sebe skrze autenticitu, odvahu a svobodu.

Mýlíme se, když si myslíme, že výuka přežití musí být tvrdá, přísná a nekompromisní, podobně jako v armádě. Naopak věřím, že se dá předávat hravě a zábavně. Kurzy přežití totiž přitahují celé rodiny včetně dětí a není vhodné jim vnucovat, že život v souladu s přírodou je těžký a nepříjemný. Mám spíše za to, že přežití je o dobré náladě a o rozvíjení schopnosti umět si poradit a přemýšlet jako dítě. Podle mého názoru je klíčové podporovat pozitivní atmosféru a rozvíjet schopnost hledat řešení i v situacích, které na první pohled vypadají bezvýchodně. V této moderní éře přežití zahrnuje mnohem více než pouhé fyzické dovednosti. Je to o znalosti okolí, budování zdravých vztahů s lidmi, kteří cítí srdcem a schopnosti využít přírodních surovin k vašemu prospěchu. Samozřejmě, umět rozdělat oheň nebo přefiltrovat vodu, jsou užitečné dovednosti, avšak na kurzech přežití je klíčové pochopit, že klan a rodina je celistvá jednotka. Obsahuje členy, kteří si možná jen rádi hrají nebo mají pomalejší tempo, ale jsou duševně bystří.

Osobně mě těší vedení tohoto kurzu, protože mám pocit že má smysl. Výuka INDIÁN - stezka přežití je tedy především o hře, pospolitosti a radosti z poznávání. Spojila jsem své zkušenosti - přes pět let učení dětí na snowboardu a 30 let účastí na dětských táborech, také vyškolenou vychovatelskou činnost. Tím vznikl komplexní přístup, který poskytuje účastníkům návrat k přírodě a radosti. Nyní se věnuji předávání svých zkušeností a znalostí týmu Indiánské stezky přežití. Vzájemná učení, rozvoj a inspirace jsou klíčovými prvky, které tvoří základní kámen této nekonvenční metody. Tým společně pracuje na tom, aby byl nejlepším průvodcem na cestě ke zdravému sebevědomí, soběstačnosti a odvaze každého mladého "indiána".

Mým cílem je vytvářet metodu nad rámec běžného vzdělávání a poskytnout mladým lidem nástroje k objevování a rozvoji vlastní identity. Indiánská stezka přežití je tak nejen vzdělávacím programem, ale celkovým životním dobrodružstvím plným růstu a inspirace.

s láskou Terezka 

Informace pro žáky:

Prosíme o vhodné oblečení do přírody - které si mohou umazat či namočit a jedno na převlečení. Pláštěnku v případě různorodosti počasí. Případný přístřešek máme :-) Plecháček na pití. Oběd a svačinu sebou: formou např. bagety, řízku v chlebu.. potravin které se rychle nekazí.

Informace pro učitelky:

Prosíme o vhodné oblečení do přírody. Knížku kterou rádi čtou. Oběd a svačinu sebou: formou např. bagety, řízku v chlebu.. potravin které se rychle nekazí.

Občerstvovací stánek:

Voda a čaj k dostání zdarma. K zakoupení sušenky, sladké pití.

Informace pro autobusy:

Parkování autobusů je možné přímo na místě. Při příjezdu před bránou prosím volat telefonní číslo: 731109774 Tereza Jirsová, otevřu Vám bránu.

Možnosti rezervace:

Po dohodě jsou možné i pondělky :-)

30.4.2024 úterý 10:00-16:00

1.5.2024 středa 10:00-16:00

2.5.2024 čtvrtek 10:00-16:00

7.5.2024 úterý 10:00-16:00

8.5.2024 středa 10:00-16:00

9.5.2024 čtvrtek 10:00-16:00

14.5.2024 úterý 10:00-16:00

15.5.2024 středa 10:00-16:00 - obsazeno

16.5.2024 čtvrtek 10:00-16:00 - termín pro menší skupiny (při sloučení více škol, další informace emailem)

21.5.2024 úterý 10:00-16:00

22.5.2024 středa 10:00-16:00

23.5.2024 čtvrtek 10:00-16:00 - obsazeno

28.5.2024 úterý 10:00-16:00 - obsazeno

29.5.2024 středa 10:00-16:00 - obsazeno

30.5.2024 čtvrtek 10:00-16:00 - obsazeno

4.6.2024 úterý 10:00-16:00

5.6.2024 středa 10:00-16:00 - obsazeno

6.6.2024 čtvrtek 10:00-16:00

11.6.2024 úterý 10:00-16:00 - termín pro menší skupiny (při sloučení více škol, další informace emailem)

12.6.2024 středa 10:00-16:00 - obsazeno

13.6.2024 čtvrtek 10:00-16:00

18.6.2024 úterý 10:00-16:00

19.6.2024 středa 10:00-16:00 

20.6.2024 čtvrtek 10:00-16:00

24.6.2024 pondělí 10:00-16:00 

25.6.2024 úterý 10:00-16:00 - obsazeno

26.6.2024 středa 10:00-16:00