Indiánská stezka v Černém lese

Vedoucí stezky Pavla Michálková

Indiánskou stezku jsem vytvořila v Černém lese, který se nachází poblíž mé rodné, malebné vsi Šilheřovice v okrese Opava v Moravskoslezském kraji.

Kontakt pro rezervaci:

Volný termín lze konzultovat emailem či telefonicky, závaznou rezervaci preferuji emailem prosím.

Telefon: +420 775 078 486

E-mail: pav.mich.art@gmail.com

Příběh stezky:

Na podzim roku 2023 jsem se dozvěděla o projektu INDIÁN - stezka přežití a zaujal mě příběh Daniela Ďuriše, což byl jeden ze stimulů, který mě přivedl na cestu zpět domů. Stěhování po několika letech ze zahraničí nebylo jednoduché, ale hodnoty projektu, které jsem si čím dál víc uvědomovala, zvláště po vlastním prosincovém projektu v místní Základní škole, mě jen ukotvily v tomto rozhodnutí. A po několika hodinových procházkách v lese jsem se cítila čím dál více doma. Našla jsem dobrodružnou stezku, spojila trasy, které jsem si oblíbila již v dětství, prakticky rozvrhla stanoviště a naměřila okruh kolem pěti kilometrů, který začíná poblíž nejvyššího bodu ve vsi, kde se pyšní kaplička s rozhlednou na možné lelkování. 🙂 Je to oblíbený bod pro místní turistiku, zde se snoubí za příznivého počasí výhled na Beskydské pahorky s výhledem na údolí malebné vsi a také můžete dohlédnout až na polskou stranu.

V lese či poblíž lesa se mohou děti těšit na okruh se šesti stanovišti: střelba z luku, opičí dráha, filtrace vody, první pomoc, rozdělávání ohně, jedlé stanoviště a další přidané hodnoty týmové spolupráce.

Chtěla bych tímto poděkovat všem spřízněným duším a hlavně panu Ing. Stanislavu Lipinskému, starostovi obce za jeho zájem a podporu ze strany obce, dále velký dík patří Lesům České republiky (dále jen "LČR") a podporu ze strany pana Ing. Hendrycha a také pana Ing. Peňáze. Dále významný dík patří vlastníkům soukromých parcel: panu Svěrkošovi, panu Fulnečkovi a paní Tomáškové, kteří svým laskavým svolením spojili chybějící body a podtrhli zrod této krásně dobrodružné a zároveň vzdělávací trasy poblíž vsi. Děkuji místnímu spolku Jsme V parku, který projevil zájem. Děkuji Pavle Tvarůžkové, která je vedoucím jiné stezky v tomto kraji, a se kterou mě těší spolupráce. Děkuji všem ostatním vedoucím v ČR, kteří projevili odvahu, vstřícnost a jsou mou inspirací.

Historie lesa:

Cituji líbivý odstavec z knihy Šilheřovice od Viléma a Magdy Plačkových, vydal OÚ Šilheřovice 2006: "Rozsáhlý, převážně jehličnatý Černý les o rozloze téměř 1,000 ha pokrývá jihozápadní polovinu katastru obce. Přírodní pokladnicí jsou zde chráněné bukové porosty pralesového charakteru, vyhlášené v roce 1970 za přírodní rezervace, a to rezervace Černý les I o rozsahu 8,06 ha a stejnojmenná rezervace II o rozsahu 7,69 ha. Jde o nejstarší bučiny na území bývalého okresu Opava s bohatým bylinným patrem a vzácným drobným živočišstvem. Roste zde na 400 druhů hub, a to zejména na místech trouchnivějících polomů bukových kmenů. Ze vzácných živočichů jsou již někteří ojediněle se vyskytující obojživelníci, jako čolek velký, ropucha velká aj. žáby, z hojných druhů ptactva pak např. čáp černý a v lesích chráněný létající savec netopýr stromový a v některých pevnůstkách pobývající netopýr černý."

Osobní zkušenosti:

K práci s dětmi a v přírodě jsem vždy přistupovala se zájmem, láskou a také s respektem. Věřím, že přirozenou zkušeností a sdílením dojdeme k vzájemnému obohacení. Mám vysokoškolské vzdělání, nikoliv však pedagogické. Co mě formovalo a přivedlo na mou cestu je neformální vzdělávání a čas věnovaný umění, ať už výtvarnému, tak bojovému. Měla jsem možnost zapojit se do projektů pro děti v Norsku v rámci EVS a kreativní recyklace. Mou oblíbenou technikou je malování čajem a kávou. Splnila jsem si sen, učila se u skutečného mistra a nyní mohu být instruktorem Taichi, zdravotní tělesné výchovy a sdílet nemalou zkušenost. V lese se cítím doma a ráda tuto zkušenost budu sdílet i s Vámi.

Děkuji za Váš zájem a mohu říci za celý tým: Těšíme se na viděnou!

Pavla 🙂


Možnosti rezervace:

od 1.4.2024 10-16 hod