Lesomil Berenika a Chajdaloupka

Vedoucí stezky 

Kontakt pro rezervace:

Telefon: +420
E-mail: lesomilovi@gmail.com

Naše Indiánská stezka se započala již naším přistěhováním na samotu u lesa v Orlických horách na území dřívější sudetské vesnice Benátky a to roku 2016. Zde jsme založili permakulturní zahradu, která nám rok od roku přináší stále více úrody, jak z ovocných keřů a stromů, tak zeleniny ze záhonů, což nás posouvá k větší soběstačnosti. Zároveň nás prostor ve kterém žijeme učí sezónnosti, vděčnosti a skromnosti. Přivedli jsme zde na svět tři dcery a žijeme v souladu s přírodou. 

Náš příběh je jedním z cyklu dokumentů od Janka Sedláře zitlehce.cz Naše láska k přírodě nás provází již od dětství, kdy jsme jezdili na tábory, ze kterých jsme se jen neradi vraceli. Oba jsme zároveň cítili, že chceme velikou rodinu a baví nás práce s dětmi. 

 V každodenním životě se tedy necháváme inspirovat jak životem našich předků, tak přírodními národy a hledáme cesty a možnosti, jak žít svobodně, spokojeně a přitom bez velké dřiny, která vyhnala dnes většinu lidí do pohodlí měst a tím je odloučila od dřívějších znalostí. Zároveň si dobrovolně volíme určitý druh diskomfortu, který nás může v mnohém posouvat dál a přinášet nám svobodu. 

Náš prostor jsme se, po nabažení klidu a samoty v prvních letech, rozhodli otevřít lidem a pořádat zde kurzy a kulturní akce jako jsou koncerty, přednášky a podobně. Již delší dobu jsme uvažovali, jak spojit náš život s dalšími lidmi a dětmi přímo u nás a obohatit tak naše všední dny a zároveň inspirovat k možnostem, jakými může člověk žít jinak než je dnes běžné. Doufali jsme třeba v propojení s nějakou svobodnou školou nebo něco podobného, ovšem projekt Indiánské stezky Daniela Ďuriše, nás nadchl, neboť to bylo přesně to co vystihovalo naše představy. Koncept, který je šitý na míru dnešní době, učí technické základy důležité pro přežití a zároveň má přesah po psychické stránce, uvědomit si, že nejdůležitější je zachovat klidnou hlavu.

 Indián je pro nás vzor člověka, který umí naslouchat svému okolí natolik, že každou rostlinu i zvíře má za svého souseda se kterým komunikuje a spolupracuje. Díky tomu zvládají žít vedle sebe v souladu, harmonii a s lehkostí. V dnešním světě se však snadno na tyto křehké vztahy zapomíná a přírodu můžeme vnímat jako soupeře či dokonce nepřítele. Ukázat tedy dětem Ducha lesa jako společníka, který jim nabízí obrovskou paletu možností jak je nasytit, poskytnout jim léčbu, utužit fyzickou zdatnost i psychickou pohodu a duševní zdraví, je to co nám dává smysl. Zároveň můžou vidět, že se takto dá žít i každodenně a ne jen ve výjimečných chvílích párkrát do roka.

Jsme tedy velice rádi, že jsme se mohli připojit k tomuto projektu INDIÁN - stezka přežití a v úchvatných kulisách místní divoké přírody, v údolí řeky Kněžné a příkrých svahů, které ji obklopují, vytvořit jedinečnou cestu plnou zážitků pro všechny, kteří touto stezkou projdou. 

Možnosti rezervace: