Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: Tereza Jirsová, Ičo: 03003175, Se sídlem: Urxova 5/483, Praha 8 18600

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne . . . . . . . . . . . jsem na internetových stránkách/internetovém obchodě

indian-stezka-preziti.webnode.cz/hra-indian-stezka-preziti objednal zboží s číslem objednávky . . . . . . . . . . . , v hodnotě . . . . . . . . . . . Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne . . . . . . . . . . . Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny a poštovného na můj bankovní účet číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

Přílohy: Doklad o koupi