Indiánská stezka Kněžice

Vedoucí stezky Richard Schneider

Kontakt pro rezervace:

Vždy je třeba volat pro ověření volného termínu.

Telefon: 722 322 044

E-mail: richard@indian-stezka.cz


Už od malička mám velkou lásku k přírodě a rád trávím čas venku. Pro mě je příroda místem, kde mohu najít klid a odpočinek, ale také zábavu a dobrodružství. Už jako malý jsem chodil do skautu, kde jsem se díky skvělým vedoucím naučil mnoho nových věcí a získal mnoho zkušeností. Po čase jsem sám začal působit jako vedoucí a vedl jsem letní tábory v přírodě, což byla skvělá zkušenost.

Nyní působím jako průvodce v lesní školce, kde vedeme děti v duchu přírodní pedagogiky. Podporujeme je v rozvoji jejich fyzické a psychické odolnosti, samostatnosti a soběstačnosti, vzájemnému respektu a úctě.

Mým posláním není pouze vzdělávat v dovednostech přežití v divočině, ale především vytvářet prostředí hry, radosti a rozvoje schopností, které posilují osobnost každého mladého "indiána". S INDIÁN - stezka přežití se snažím znovu probudit a oživit základní vědomosti a dovednosti spojené s přežitím, avšak s důrazem na pozitivní atmosféru a schopnost nalézat řešení v běžných situacích každého dne.

Historie Indiánské stezky přežití:

Tato unikátní stezka začala v roce 2019 ve spolupráci s Danielem Ďurišem. Daniel propůjčil život tomuto programu, který propojuje kultivaci těla s novými dovednostmi, umožňující mladým lidem odolávat neočekávaným situacím v přírodě a stavět se do vlastního života s vědomím sebevědomí a autenticitou. Cílem je probudit a oživit základní vědomosti a dovednosti spojené s přežitím.

Věříme, že INDIÁN - stezka přežití může být předávána hravě a zábavně. Kurzy přežití přitahují celé rodiny včetně dětí, a není vhodné vnucovat jim představu, že život v souladu s přírodou je těžký a nepříjemný. Spíše mám za to, že přežití je o dobré náladě a o rozvíjení schopnosti umět si poradit a přemýšlet jako dítě. Doufám, že se stanete součástí této dobrodružné cesty a zažijete její krásu a magii stejně intenzivně, jako ji prožíváme my.

Možnosti rezervace:

Září

04.09.2024 středa 10:00-16:00

06.09.2024 pátek 10:00-16:00

09.09.2024 pondělí 10:00-16:00

11.09.2024 středa 10:00-16:00

13.09.2024 pátek 10:00-16:00

16.09.2024 pondělí 10:00-16:00

18.09.2024 středa 10:00-16:00

20.09.2024 pátek 10:00-16:00

23.09.2024 pondělí 10:00-16:00

25.09.2024 středa 10:00-16:00

27.09.2024 pátek 10:00-16:00

Říjen

02.10.2024 středa 10:00-16:00

04.10.2024 pátek 10:00-16:00

07.10.2024 pondělí 10:00-16:00

09.10.2024 středa 10:00-16:00

11.10.2024 pátek 10:00-16:00

14.10.2024 pondělí 10:00-16:00

16.10.2024 středa 10:00-16:00

18.10.2024 pátek 10:00-16:00

21.10.2024 pondělí 10:00-16:00

23.10.2024 středa 10:00-16:00

25.10.2024 pátek 10:00-16:00

30.10.2024 středa 10:00-16:00