Doma v přírodě - Dlouhomilov

Vedoucí stezky Jitka Kulihová

Kontakt pro rezervace:

Telefon: +420 724 220 946
E-mail: domavprirode@seznam.cz

V dnešní rychlé době, kdy se zdá, že se moderní společnost vzdaluje od přírody a tradičních hodnot, vstupuje do popředí nový přístup ke vzdělávání a osobnímu rozvoji – Indiánská stezka přežití.

Je to živá a inspirativní metoda, která vychází z kořenů indiánské kultury a dětem přináší možnost neotřelým způsobem objevit a rozvinout své schopnosti, naučit se improvizovat a poradit si v různých, často i krizových situacích a umět využít toho, co příroda nabízí na každém kroku, ke svému prospěchu. Naučí se rozdělat, oheň, uvařit čaj s nasbíraných bylin, přefiltrovat vodu, poskytnout první pomoc…, ale zároveň "na živo" poznají, že dobrá nálada, pozitivní mysl a vzájemná spolupráce mezi členy týmu, je ke zvládnutí (někdy i na první pohled těžkých až neřešitelných) výzev, nezbytná.

Vedení projektu INDIÁN - stezka přežití mi přináší možnost spojení svých 40ti letých zkušeností při práci s dětmi ve skautu a více než pěti desítek letních skautských táborů s mojí láskou k přírodě, životní touhou po svobodě a dobrodružství, kterou chci jako pochodeň předávat dětem a mladým lidem, ale i dalším generacím. 

Knihu Dva divoši začíná její autor E. T. Seton slovy: "Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, aby i jiní mohli pít." Přijměte tedy moje pozvání do přírody v krásné krajině podhůří Jeseníků, "napít se ze studny poznání", kterou jsem pro vás vyhloubila a se svým profesionálním týmem připravila.

S láskou Jitka - Kity


Možnosti rezervace: